Styrelsen

Styrelsen 2018

Hela styrelsen nås lättast genom att maila:
styrelsen@alingsasdk.se

Ordförande
Camilla Sundberg
0703-76 36 01
ordf@alingsasdk.se

Vice ordförande
Peter Glasin
0703-40 96 79
vice@alingsasdk.se

Kassör
Mikael Sirenius
0706-16 26 73
kassor@alingsasdk.se

Sekreterare
Albin Dennevi
0737-32 81 09
sekreterare@alingsasdk.se

Övrig ledamot
Jimmy Claesson
0727-15 51 20

Suppleanter
1 Jörgen Johansson
2 Magnus Olsson

Fridykar- och ungdomsansvarig
Erik Lundmark
0768-00 00 00
fridykning@alingsasdk.se

Materialförvaltare
Albin Dennevi
0737-32 81 09
materiel@alingsasdk.se

Båt- och båtföraransvarig
Joachim Åkerman
0322-63 93 96
0709-30 54 60
batforare@alingsasdk.se