Styrelsen

Styrelsen 2019

Hela styrelsen nås lättast genom att maila:
styrelsen@alingsasdk.se

Ordförande
Magnus Olsson
0729-77 47 22
ordf@alingsasdk.se

Vice ordförande
Jörgen Johansson
0730-77 02 18
vice@alingsasdk.se

Kassör
Albin Dennevi
0737-32 81 09
kassor@alingsasdk.se

Sekreterare
Jimmy Claesson
0727-15 51 20
sekreterare@alingsasdk.se

Övrig ledamot
Peter Glasin
0703-40 96 79

Suppleanter
1 Veronica Lindqvist
2 William Lundmark

Fridykar- och ungdomsansvarig
Erik Lundmark
0768-00 00 00
fridykning@alingsasdk.se

Materialförvaltare
Albin Dennevi
0737-32 81 09
materiel@alingsasdk.se

Båt- och båtföraransvarig
Joachim Åkerman
0322-63 93 96
0709-30 54 60
batforare@alingsasdk.se