Styrelsen

Styrelsen 2016

Hela styrelsen nås lättast genom att maila:
styrelsen@alingsasdk.se

Ordförande
Camilla Sundberg
0721-80 91 41
ordf@alingsasdk.se

Vice ordförande
Joachim Åkerman
0322-63 93 96
0709-30 54 60
vice@alingsasdk.se

Kassör
Mikael Sirenius
0706-16 26 73
kassor@alingsasdk.se

Sekreterare
Albin Dennevi
0737-32 81 09
sekreterare@alingsasdk.se

Övrig ledamot
Erik Lundmark
0768-00 00 00

Suppleanter
1 Jesper Vidar
2 Jörgen Johansson
3 Patrik Nordvall

Fridykar- och ungdomsansvarig
Erik Lundmark
0768-00 00 00
fridykning@alingsasdk.se

Materialförvaltare
Albin Dennevi
0737-32 81 09
materiel@alingsasdk.se

Båt- och båtföraransvarig
Joachim Åkerman
0322-63 93 96
0709-30 54 60
batforare@alingsasdk.se