Medlemskap

Medlemsavgifter och vad man får

Som medlem i ADK får man tillgång till klubbens utrustning till i princip självkostnadspris. Det innebär att man kan åka på dykutfärder, låna båten samt hyra utrustning billigt. Principen är att priset ska vara ungefär halva marknadspriset. När man är medlem omfattas man dessutom av Svenska Sportdykarförbundets försäkring, vilket bl.a. ger tillgång till en dumpningsfond, om olyckan skulle vara framme. För icke medlemmar som vill ta del av klubbens resurser gäller dubbla priser.

Medlemsavgifter

 • Senior: 1000 kr
 • Junior t.o.m. 15år: 500 kr
 • Familjeavgift: 1800 kr (gäller hela familjen bosatt på samma adress)
 • Stödmedlem: 200 kr (eller valfritt uppåt)

Medlemskap i ADK ger

 • Gratis simhallstid 1gng/vecka(vid mån av plats)
 • Tidningen Sportdykaren
 • Informationsutskick
 • Utrustning att hyra
 • Kurser enl CMAS
 • Billigt dykläger
 • Billiga utfärder
 • Ingen båthyra
 • Försäkring
 • Fri luft (för eget bruk)
 • Prenumerationsrabatt på tidningen DYK

För att bli medlem

 • Kontakta kassören eller e-posta till kassor@alingsasdk.se
 • Uppge fullständigt namn, adress, telefon, personnummer (10 siffror) och e-postadress
 • När det gäller familjemedlemskap så måste ni skriva med alla som skall vara medlemmar
 • Sätt in medlemsavgiften på Bankgiro 5024-0480, alternativt Swish 123 617 15 40 och märk betalningen med ”Medlemsskap” samt med ert namn eller personnummer