Fensim

Fensim är egentligen ingen dyksport, men vi i ADK tränar och tävlar inom fensim då det är en av de mer mångsidiga motions- och idrottsformerna. Förutom att göra dig till en bättre fridykare, sportdykare och simmare förbättrar fensim syreupptagningsförmågan och stärker muskulaturen i buken, ryggen och bålen, den så kallade Corestabiliteten.

Vi tränar Fensim öppet vatten, en sport där man tar sig framåt med hjälp av fenorna, men håller sig flytande med hjälp av en sorts specialgjord kanotspets som man har framför sig.

Mer om fensim finns att läsa på fensim.se