Bilder

Alingsås Dykarklubb har också en egen YouTube kanal, Alingsås Dykarklubb.

Det finns dessutom en del bilder i ett gammalt album.