Klubbstruktur & Kontaktpersoner

Mer information om dykklubbens struktur

För närvarande drivs vår dykklubb under ledning av en engagerad ordförande och styrelse, som noggrant övervakar de administrativa aspekterna av vår organisation. Regelbundna möten säkerställer effektiv samordning och beslutsfattande för att hålla vår klubb igång smidigt.

Förutom vårt ledningsteam har vi förmånen att ha undergrupper och enskilda medlemmar som bidrar med sitt stöd på olika sätt. Dessa inkluderar hantering av väsentliga resurser som vår dykkompressor och dykbåt, vilket säkerställer att vår utrustning är väl underhållen och lättillgänglig för våra medlemmars användning.

Dessutom drar vår klubb nytta av individernas expertis som hjälper till med att organisera och genomföra våra dykkurser. Deras engagemang för att erbjuda kvalitetsundervisning gör att vi kan erbjuda omfattande utbildningsprogram som befäster dykares på alla nivåer för att utforska undervattensvärlden på ett säkert och självsäkert sätt.

Tillsammans säkerställer våra samlade ansträngningar att Alingsås Dykklubb förblir en livlig och blomstrande gemenskap, förenad av vår delade passion för undervattensutforskning och äventyr.

Styrelsen 

Lär känna våra styrelseledamöter

Valberedning

Vem sitter i valberedningen

Båtförare

Vilka är de nuvarande båtförarna?

Samarbeten

Vilka företag arbetar vi tillsammans med?