Medlemskap

Medlemsavgifter och vad man får

Som medlem i ADK får man tillgång till klubbens utrustning till i princip självkostnadspris. Det innebär att man kan åka på dykutfärder, låna båten samt hyra utrustning billigt. Principen är att priset ska vara ungefär halva marknadspriset. När man är medlem omfattas man dessutom av Svenska Sportdykarförbundets försäkring, vilket bl.a. ger tillgång till en dumpningsfond, om olyckan skulle vara framme. För icke medlemmar som vill ta del av klubbens resurser gäller dubbla priser.

Medlemsavgifter

 • Senior: 1000 kr
 • Junior (gäller t.o.m. det kalenderår man fyller 18 år): 500 kr
 • Familjeavgift: 1800 kr (gäller hela familjen bosatt på samma adress, max 2 seniorer)
 • Stödmedlem: 200 kr (eller valfritt uppåt)

Medlemskap i ADK ger

 • Gratis simhallstid
 • Informationsutskick
 • Utrustning att hyra
 • Kurser enl CMAS
 • Billigt dykläger
 • Billiga utfärder
 • Ingen båthyra
 • Försäkring enl SSDF
 • Fri luft (för eget bruk)

För att bli medlem eller deltaga vid våra ”prova-på tillfällen”

 • Skicka ett mail till kassor@alingsasdk.se. Ange:
  1. Namn
  2. Fullständigt personnummer
  3. Telefonnummer
  4. Mailadress, om annan än den mailet skickas från eller om det är flera personer som skall anmälas som medlemmar
 • Inom en vecka skickas en faktura till den angivna mailadressen. Vid familjemedlemskap skickas fakturan endast till person i familjen.
 • Prova-på-medlemmar får under tre träningstillfällen utvärdera sitt medlemskap. För att fortsätta som medlem betalas fakturan.
 • För att avsluta medlemskapet, maila kassor@alingsasdk.se