Styrelsen

Styrelsen 2024

Hela styrelsen nås lättast genom att maila:
styrelsen@alingsasdk.se

Ordförande
Rickard Johansson
0730-66 20 44
ordf@alingsasdk.se

Vice ordförande
Tobias Jidhage
0705-21 84 16
vice@alingsasdk.se

Kassör
Albin Dennevi
0737-32 81 09
kassor@alingsasdk.se

Sekreterare
Jimmy Claesson
0727-15 51 20 (kontakta helst per mail)
sekreterare@alingsasdk.se

Övrig ledamot
Fredrik Wiberg
0721-64 05 75

Suppleanter
1 Mattias Reintz
2 Magnus Olsson

Apparatdykaransvarig
Fredrik Wiberg
Nele Krueger
apparatansvarig@alingsasdk.se

Fridykar- och ungdomsansvarig
Jimmy Claesson
0727-15 51 20 (kontakta helst per mail)
fridykning@alingsasdk.se

Materialförvaltare och Kompressoransvariga
Fredrik Wiberg
0721-64 05 75
Rickard Johansson
0730-66 20 44
materiel@alingsasdk.se

Webmaster
Nele Krueger
webmaster@alingsasdk.se