Styrelsen

Styrelsen 2020

Hela styrelsen nås lättast genom att maila:
styrelsen@alingsasdk.se

Ordförande
Magnus Olsson
0729-77 47 22
ordf@alingsasdk.se

Vice ordförande
Jörgen Johansson
0730-77 02 18
vice@alingsasdk.se

Kassör
Albin Dennevi
0737-32 81 09
kassor@alingsasdk.se

Sekreterare
Jimmy Claesson
0727-15 51 20 (kontakta helst per mail)
sekreterare@alingsasdk.se

Övrig ledamot
Peter Glasin
0703-40 96 79

Suppleanter
1 Veronica Lindqvist
2 Mattias Reintz

Fridykar- och ungdomsansvarig
Jimmy Claesson
0727-15 51 20 (kontakta helst per mail)
fridykning@alingsasdk.se

Materialförvaltare
Carl Johansson
0730-24 49 97
Oskar Johansson
0761-02 58 64
materiel@alingsasdk.se

Båt- och båtföraransvarig
Joachim Åkerman
0322-63 93 96
0709-30 54 60
batforare@alingsasdk.se

Skyddsombud
Daniel Lundblad
0733-48 18 32
skyddsombud@alingsasdk.se

Webmaster
Lukas Johansson
0703-90 84 45
webmaster@alingsasdk.se