Kurser

Fridykar- och ungdomsansvarig
Jimmy Claesson
0727-15 51 20 (kontakta helst per mail)
fridykning@alingsasdk.se

Apparatansvarig
Peter Glasin
0703-40 96 79
Fredrik Wiberg
0721-64 05 75
apparatansvarig@alingsasdk.se